خانه مناقصه و مزایده آگهی جلب مشارکت در سرمایه گذاری نسبت به اجاره فضاهای تبلیغاتی

آگهی جلب مشارکت در سرمایه گذاری نسبت به اجاره فضاهای تبلیغاتی

دسامبر 11, 2018
آگهی جلب مشارکت در سرمایه گذاری نسبت به اجاره فضاهای تبلیغاتی

 

شهرداری رودهن در نظر دارد نسبت به اجاره فضاهای تبلیغاتی پلهای عابر پیاده به تعداد ۳ باب به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضاین درخواست گواهی کسب جهت اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه نمایند. لازم است سرمایه گذاران مجوز فعالیت محیطی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه داشته باشند.

مهدی کچویی ـ شهردار رودهن

آدرس و تلفن :تهران

Related Articles

یک نظر دهید