خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی

تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی

ژانویه 1, 2019
تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی

 

شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شماره ۴۹۴/ ۹۷/ ش مورخ ۹۷٫۶٫۷ شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی روبروی مجموعه شیخ بهائی و پل عابر پیاده از طریق مزایده عمومی و قیمت کارشناسی پایه به مدت یک سال اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ ۹۷٫۱۰٫۲۶ به شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۷ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند

مهدی غلامی- شهردار گلدشت

آدرس و تلفن :اصفهان

Related Articles

یک نظر دهید