خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده اجاره فضای تبلیغاتی یک عدد تابلو بیلبورد

تجدید مزایده اجاره فضای تبلیغاتی یک عدد تابلو بیلبورد

دسامبر 11, 2018
تجدید مزایده اجاره فضای تبلیغاتی یک عدد تابلو بیلبورد

 

مزایده گزار شهرداری زرگر محله

مزایده گر: کلیه کانون های تبلیغاتی و شرکت های دارای صلاحیت مربوطه ار مراجع ذیصلاح

عنوان مزایده اجاره فضای تبلیغاتی یک عدد تابلو بیلبورد در معابر اصلی شهر جنب گلدسته سازی فروردین پور

قیمت پایه کارشناسی اجاره مکان تابلو به صورت سالانه در سال اول ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که به ازای هر سال تمدید ۲۰ درصد به مبلغ سال قبل افزایش می یابد برای مدت سه سال این قیمت به صورت پایه و خالص پرداختی به شهرداری می باشد هزینه های ساخت و نصب به عهده مزایده گر پیمانکار می باشد

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۳۸٫۲۲۰٫۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز وجه مذکور به حساب سپرده سیبا ۰۱۰۷۹۴۷۹۱۸۰۰۵ به نام شهرداری زرگر محله می باشد

محل و مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۲۷  در امور مالی شهرداری زرگرمحله

مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۷٫۹٫۲۷

تاریخ تحویل و محل تشکیل کمیسیون مزایده راس ساعت ۱۴ روز شنبه ۹۷٫۱۰٫۱ در محل شهرداری زرگر محله می باشد

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR  و یا جهت دریافت اسناد به شهرداری زرگرمحله مراجعه نمایند

توضیحات بییشنر در شرایط مزایده و دعوتنامه مربوطه ذکر شده است که رعایت آن از سوی طرفین الزامی می باشد

اولویت واگذاری فضای تبلیغاتی با پیمانکاران بومی واجد شرایط می باشد.

آدرس و تلفن :مازندران

Related Articles

یک نظر دهید