خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی

تجدید مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی

دسامبر 22, 2018
تجدید مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی

 

شهرداری بسطام در نظر دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت یکسال شمسی پل عابر پیاده شهرداری واقع در بلوار امام خمینی ره مقابل آموزش و پرورش را جهت بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی برابر ضوابط فنی تعمیر و نگهداشت را از طریق مزایده اقدام نماید

متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرم شرایط شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا روز ۲شنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۰ در ساعات اداری به واحد مالی و امور قراردادها مراجعه نمایند ضمنا متن و شرایط شرکت در مزایده در سایت WWW.BASTAM.IR قابل رویت می باشد

محمدعلی یعقوبیان- شهردار بسطام

آدرس و تلفن :سمنان

Related Articles

یک نظر دهید