خانه مناقصه و مزایده تمدید مزایده تبلیغات عرصه پل عابر پیاده روبروی بیمارستان

تمدید مزایده تبلیغات عرصه پل عابر پیاده روبروی بیمارستان

نوامبر 24, 2018
تمدید مزایده تبلیغات عرصه پل عابر پیاده روبروی بیمارستان

 

بیمارستان رضوی در نظر دارد تبلیغات عرصه پل عابر پیاده روبروی بیمارستان بدینوسیله مدت مزایده فوق تا تاریخ ۹۷٫۹٫۵ تمدید گردید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود در صورت تمایل جهت دریافت و تکمیل اسناد در ساعات اداری به واحد اداری بیمارستان رضوی جناب آقای دهقان مراجعه و پس از تکمیل اسناد مذکور نسبت به ارائه آن حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ ۹۷٫۹٫۵ اقدام نمایند.

آدرس و تلفن :خراسان رضوی

Related Articles

یک نظر دهید