خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی

مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی

ژانویه 19, 2019
مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد موضوع مشروحه ذیل را از طریق مناقصه و مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوط را در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران یا پایگاه ملی مناقصات مطالعه نموده و در صورت تمایل به تهیه اسناد، صرفا در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفینامه از شرکت واصل فیش واریزی بصورت جداگانه به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۱۵۴۳۰۳۲۰۴ با کد شناسه ۱۳۰۰۱۰۱۱۲۷ بانک ملت نزد شعبه هجرت در وجه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه ، جهت خرید اسناد به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است دانشگاه علوم پزشکی ایران در قبال اطلاعات سایتهای متفرقه، پذیرای هیچگونه مسئولیتی نمی باشد و پس از خرید اوراق به هیچ عنوان مبالغی دریافتی عودت داده نخواهد شد.

ردیف نوع موضوع نام واحد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه/مزایده ریال
۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل ستاد مرکزی
پردیس همت
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی ۵۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۲ واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی فیروزگر ۸۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۳ واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی ، درمانی فیروزآبادی ۶۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۴ خرید کاندوم به تعداد ۵ میلیون عدد معاونت بهداشتی ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۵ مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره بیلبورد سه وجهی به مدت یکسال مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

– مهلت توزیع اسناد: از روز یک شنبه ۹۷٫۱۰٫۳۰ لغایت روز سه شنبه ۹۷٫۱۱٫۲ ساعت ۹ الی ۱۵٫۳۰ روزهای اداری

– جلسه توجیهی: روز دوشنبه ۹۷٫۱۱٫۸

– مهلت ارایه پیشنهادات: از روز چهارشنبه ۹۷٫۱۱٫۳ لغایت روز یکشنبه ۹۷٫۱۱٫۱۴ ساعت ۹ الی ۱۵٫۳۰ روزهای اداری

– زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه ۹۷٫۱۱٫۱۶ ساعت ۱۰ صبح

*** آدرس محل دریافت اسناد مناقصه : تهران ، بزرگراه همت خروجی برج میلاد میدان آرش، دانشگاه عغلوم پزشکی ایران ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی ، طبقه چهارم ، دبیرخانه حراست

*** هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه و مزایده می باشد.

تذکر ۱: سپرده قابل قبول برای شرکت درکلیه مناقصات و مزایده ضمانت نامه معتبر بانکی با حداقل اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد می باشد

آدرس و تلفن :تهران

Related Articles

یک نظر دهید