خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی

مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی

ژانویه 1, 2019
مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران درنظردارد موضوع مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران با پایگاه ملی مناقصات مطالعه نموده و در صورت تمایل به تهیه اسناد صرفا در مهلت مقرر بادر دست داشتن معرفینامه از شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۱۵۴۳۰۳۲۰۴ با کد شناسه ۱۳۰۰۱۰۱۱۲۷ بانک ملت نزد شعبه هجرت در وجه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه جهت خرید اسناد به ادرس ذکر شده مراجعه نمایند لازم به ذکر است دانشگاه علوم پزشکی ایران در قبال اطلاعات سایت های متفرفه ، پذیرای هیچگونه مسئولیتی نمی باشد و پس از خرید اوراق به هیچ عنوان مبلغ دریافتی عودت داده نخواهد شد

نوع مزایده عمومی یک مرحله ای

موضوع اجاره بیلبورد سه وجهی به مدت یک سال

نام واحد مدیریت امور پشتبانی و رفاهی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مهلت توزیع اسناد از روز شنبه ۹۷٫۱۰٫۰۸ تا روز دوشنبه ۹۷٫۱۰٫۱۰ ساعت ۹ الی ۱۵:۳۰ روزهای اداری

جلسه توجیهی روز یکشنبه ۹۷٫۱۰٫۱۶

مهلت ارائه پیشنهادات از روز سه شنبه ۹۷٫۱۰٫۱۱ تا روز یکشنبه ۹۷٫۱۰٫۲۳ ساعت ۹ الی ۱۵:۳۰ روزهای اداری

زمان بازگشایی پاکات سه شنبه ۹۷٫۱۰٫۲۵ ساعت ۱۰ صبح

ادرس محل دریافت اسناد تهران بزرگراه همت خروجی برج میلاد میدان ارش دانشگاه علوم پزشکی ایران ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی ط چهارم دبیرخانه حراست

هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مزایده می باشد

تذکر سپرده قابل قبول برای شرکت در مزایده ضمانت نامه معتبر بانکی با حداقل اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد می باشد

Related Articles

یک نظر دهید