خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره بیلبورد و تلویزیون شهری

مزایده اجاره بیلبورد و تلویزیون شهری

ژانویه 19, 2019
مزایده اجاره بیلبورد و تلویزیون شهری

 

شهرداری نوشهر در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تعداد ۴ عدد بیلبورد واقع در بلوارم امام رضا (۲ بیلبورد پرچمی و ۲ بیلبورد وسط بلوار) و تلویزیون شهری در خیابان انقلاب را از طریق مزایده کتبی بصورت اجاره واگذر نماید

مبلغ سپرده :۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت فروش اسناد ۹۷٫۱۰۲۳ الی ۹۷٫۱۱٫۱۱

مهلت تحویل اسناد :تا ساعت ۱۳ روز ۹۷٫۱۱٫۱۳

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه۹۷٫۱۱٫۱۴  تشکیل میگردد

– محل دریافت اسناد : امور قرار دادهای شهرداری نوشهر

شماره حساب سپرده بانک ملی ۳۱۰۰۰۲۱۱۶۰۰۸ نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر

– محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری

– شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

– سایر جزئیات در دفترچه مناقصه درج گردیده است اطلاعات بیشتر : ۵۲۳۵۸۴۶۴-۰۱۱

آدرس و تلفن :مازندران

Related Articles

یک نظر دهید