خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی

نوامبر 18, 2018
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی

 

شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شماره ۴۹۴/ ۹۷/ ش مورخ ۹۷٫۶٫۷ شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی روبروی مجموعه شیخ بخائی و پل عابر پیاده از طریق مزایده عمومی و قیمت کارشناسی پایه به مدت یک سال اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ ۹۷٫۹٫۱۲ به شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۱۳ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند

مهدی غلامی- شهردار گلدشت

آدرس و تلفن :اصفهان

Related Articles

یک نظر دهید