خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره ۶ عدد بیلبوردهای سطح شهر

مزایده اجاره ۶ عدد بیلبوردهای سطح شهر

دسامبر 2, 2018
مزایده اجاره ۶ عدد بیلبوردهای سطح شهر

 

شهرداری خنج به استناد مصوبه شماره ۱۰۹۶ / الف / ۵ مورخ ۹۷٫۵٫۲۰ قصد اجاره ۶ عدد بیلبوردهای سطح شهر و ۶ عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه مبنی بوس با اجاره پایه ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مدت یک سال دارد لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت به عمل می آید حداکثر ۱۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت اخذ فرم شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. واریز مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۴۱۵۰۰۸ نزد بانک ملی جهت تضمین شرکت در مزایده الزامی است.

شهرام محمودپور – شهردرا خنج

آدرس و تلفن :فارس

Related Articles

یک نظر دهید