خانه مناقصه و مزایده مزایده استند تبلیغاتی

مزایده استند تبلیغاتی

دسامبر 4, 2018
مزایده استند تبلیغاتی

 

شهرداری ابهر در نظر دارد شش پانل تبلیغاتی جمعا به مساحت ۱۹۴ مترمربع و تعداد ۳۳ استند تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به شرکت ها و یا کانون های تبلیغاتی صلاحیت دار و واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مزایده ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید اسناد از تاریخ ۹۷٫۹٫۱۲ لغایت ۹۷٫۹٫۱۹

تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷٫۹٫۲۴

محل تحویل اسناد واحد حراست شهرداری

شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

سایر مشخصات در اسناد مزایده مندرج است.

هزینه انتشار آگهی در روزنامه ها برعهده برنده مزایده می باشد.

آدرس و تلفن :زنجان

Related Articles

یک نظر دهید