خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از بیلبورد

مزایده بهره برداری از بیلبورد

ژانویه 10, 2019
مزایده بهره برداری از بیلبورد

 

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد اجاره بهره برداری از ۱۷ عدد بیلبورد واقع در میدان علم و صنعت با اجاره بهای ماهیانه ۲۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مدت یک سال از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

رضا رمضانی ـ شهردار آران و بیدگل

آدرس و تلفن :اصفهان

Related Articles

یک نظر دهید