خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها

مزایده بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها

دسامبر 11, 2018
مزایده بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها

 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری در نظر دارد برای عنوان پروژه خود طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی واگذار نماید

عنوان پروژه: مزایده شماره ۱۴۱-۹۷ با موضوع بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی و تبلیغات متحرک از جمله آدمک و عروسک در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی
از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داوطلب به حضور در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد با واریز مبلغ یکصد و نه هزار ریال به شماره حساب اعلامی توسط مدیریت امور مالی نمایشگاه به نام این شرکت و ارایه اصل فیش به امور مالی شرکت ساختمان رفاهی مراجعه نمایند. ارایه معرفی نامه از شرکت الزامی است

آخرین مهلت دریافت اسناد دبیرخانه شرکت : روز شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۲۴

آخرین مهلت ارسال پاکات به دبیرخانه شرکت : روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۵

تضمین شرکت در مزایده : مزایده شماره ۱۴۱-۹۷  : ۲٫۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شرکت  ۴۰۰۱۰۵۷۹۰۶۳۷۴۰۴۷ به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی به نام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد

قیمت های پیشنهادی مزایده گران به مدت ۳ ماه اعتبار دارد

جهت کسب اطلاعات بیشتر تلفن ۲۱۹۱۲۸۱۵-۲۱۹۱۲۸۳۳ دبیرخانه کمیسیون مناقصات پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد ضمنا ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای این شرکت ایجاد نمی کند. آدرس: بزرگراه چمران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

آدرس و تلفن :تهران

Related Articles

یک نظر دهید