خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی

مزایده بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی

نوامبر 4, 2018
مزایده بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی
شهرداری قروه درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده های زیر از طریق این فراخوان عمومی اقدام نمایند
فروش سه ۳ قطعه زمین واقع در شهرک دانش بند ۷ و ۸ مصوبه شماره ۲۷ شورای اسلامی بابت احکام قضایی
فروش یاده ۱۱ قطعه زمین واقع در پشت ترمینال بند ۵ مصوبه شماره ۹ بابت خرید مبدل یاس برای تربیت بدنی و بند ۵ مصوبه شماره ۲۶ شورای اسلامی
بابت خرید قیر و بدهی پروژه های عمرانی
فروش چهار دهنه مغازه واقع در پاساژ ماهان
بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی سطح شهر
بهره برداری از شهر بازی پارک رضوان
لذا از کلیه متقضایان محترم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر این اگهی به شرح زیر جهت دریافت و تحویل مدارک و اسناد مزایده های فوق الذکر به ادرس شهرداری قروه واقع در خیابان مدرس شرقی جنب دادگستری مراجعه نمایند
اخرین مهلت تحویل اسناد به متقاضیان تا روز شنبه مورخ ۹۷٫۸٫۱۹ خواهد بود
اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۸٫۲۹ بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۸٫۳۰ در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد
هرگاه برندگان اول دوم حاضر به انعقاد قرادراد نشوند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
تلفن تماس ۳۵۲۵۱۴۰۱-۰۸۷
آدرس و تلفن :کرمانشاه, –

Related Articles

یک نظر دهید