خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از ۱۷ عدد بیلبورد

مزایده بهره برداری از ۱۷ عدد بیلبورد

ژانویه 24, 2019
مزایده بهره برداری از ۱۷ عدد بیلبورد

 

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد اجاره بهره برداری از ۱۷ عدد بیلبورد واقع در میدان علم و صنعت با اجاره بهای ماهیانه ۲۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مدت یک سال از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظر ف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه درج آگاهی به عهده برنده مزایده می باشد. کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

رضا رمضانی ـ شهردار آران و بیدگل

آدرس و تلفن :اصفهان

Related Articles

یک نظر دهید