خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی

مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی

دسامبر 4, 2018
مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی

 

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران

موضوع مزایده: بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی و نمایشگرهای واقع در داخل محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به شرح ذیل

الف- مجموعه یک فضاهای تبلیغاتی با مبلغ برآورد پایه ۵۷٫۰۱۷٫۶۶۳٫۴۰۱ ریال براساس مندرجات اسناد مزایده

ب- مجموعه دو فضاهای تبلیغاتی با مبلغ برآورد پایه ۵۶٫۸۱۱٫۶۵۲٫۰۳۰ ریال براساس مندرجات اسناد مزایده

ج- مجموکعه سه نمایشگر با مبلغ برآورد پایه ۲۹٫۷۴۵٫۰۶۶٫۶۶۷ ریال براساس مندرجات اسناد مزایده

شرایط متقاضی: متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و گواهی رتبه بندی

یک الی سه سال ۱۳۹۷ را از سازمن زیباسازی شهر تهران دریافت نموده باشد

تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری ۸ الی ۱۶ توزیع شود

محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲

طبقه اول امور قراردادای سازمان زیباسازی شهر تهران

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

مجموعه یک مبلغ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مجموعه دو مبلغ ۲٫۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مجموعه سه مبلغ ۱٫۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه خرید اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره ۴۰۱۰ به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد ۳۶۳ واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد

محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده: در اسناد مزایده ذکر گردیده است

هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مزایدهه می بشد

سازمان زیباسازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است

مرکز ارتباطات و امور بینالمل سازمان زیباسازی شهر تهران

آدرس و تلفن :تهران

Related Articles

یک نظر دهید