خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری

مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری

دسامبر 11, 2018
مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری

 

شهرداری بویین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه / مزایده عمومی انجام دهد.

ردیف عنوان سپرده شرکت در مناقصه / مزایده نوبت آگهی
۱ مناقصه احداث بوستان مالیات شهر بویین زهرا ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ *
۲ مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری مطابق اسناد مزایده *
۳ مناقصه احداث فرهنگ سرای امام رضا (ع) شهر بویین زهرا ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ *
۴ مناقصه خرید و پخش آسفالت سطح شهر بویین زهرا ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ *

از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و استرداد اسناد شرکت در مناقصه / مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

– هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده / برندگان مناقصه / مزایده می باشد.

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

– سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه / مزایده مندرج است.

– ارایه سپرده شرکت در مناقصه / مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول بالا

– هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه / مزایده حاضر به معامله نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

حسین غیاثوند – شهردار بویین زهرا

آدرس و تلفن :قزوین

Related Articles

یک نظر دهید