خانه مناقصه و مزایده مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی

مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی

ژانویه 30, 2019
مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی

 

شهر جهانی یزد

واجدین شرایط دریافت اسناد مزایده کانونهای تبلیغاتی مجاز در سطح کشور

شیوه دریافت اسناد

مراجعه به پایگاه اینترنتی  farhangi.yazd.ir

مراجعه حضوری به نشانی یزد خیابان ایت اله کاشانی روبروی پارک هفتم تیر پردیس جنوب سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اطلاعات بیشتر با شماره تماس

۰۳۵-۳۸۲۷۷۶۵۰ و ۰۹۱۳۲۵۹۹۰۵۷

پذیرش پیشنهادها

پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷

بازگشایی پاکتها پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۷

شهرداری یزد در رد یا پذیرش پیشنهادها مختار است

آدرس و تلفن :یزد

Related Articles

یک نظر دهید