خانه مناقصه و مزایده مزایده تبلیغات بدنه و داخل تعداد ۴۰ دستگاه از اتوبوس

مزایده تبلیغات بدنه و داخل تعداد ۴۰ دستگاه از اتوبوس

ژانویه 21, 2019
مزایده تبلیغات بدنه و داخل تعداد ۴۰ دستگاه از اتوبوس

 

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد تبلیغات بدنه و داخل تعداد ۴۰ دستگاه از اتوبوسهای دو کابین و ۱۰ دستگاه اتوبوس تک کابین مسیر  brt  و ۲۰ دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی از طریق مزایده با قیمت پایه سال اول  ۱۲٫۳۷۳٫۸۷۵٫۰۰۰ ریال بطور سالانه به مدت سه سال شمسی به کانونها و شرکتهای دارای مجوز تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید لذا علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر اگهی به غیر از ایام تعطیل رسمی تا اخر وقت اداری ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۱۳ به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل فرمایند

الف- محل دریافت اسناد: تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه – واحد امور قراردادها

ب- میزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی: واریز مبلغ ۲۴۸٫۱۷۷٫۵۰۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکوربه نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حوومه با اعتبار سه ماهه

ج- مهلت ارائه اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۱۳

د: زمان و مکان برگزاری مزایده: مورخه ۹۷٫۱۱٫۱۳ ساعت ۱۴٫۳۰ بعد از ظهر روز شنبه تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد

شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری کلانشهر تبریز

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی

Related Articles

یک نظر دهید