خانه مناقصه و مزایده مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

نوامبر 20, 2018
مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

 

شهرداری عالیشهر در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۹۶٫۱۰٫۱۹  شورای محترم اسلامی شهر عالیشهر، ساخت و بهره برداری از تعداد ۳۰ عدد پروتایل ۳*۴ و چهار عدد مینی بیلبورد ۳*۶ را جهت تبلیغات محیطی سطح شهر عالیشهر را در قالب مزایده به بهره بردار واجد الشرایط  واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه بهره برداران واجد الشرایط دعوت بعمل می آید .

عنوان مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر عالیشهر
مبلغ برآورد اولیه ماهانه ریال ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مبلغ تضمین ریال ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰
مدت قرارداد ۴ سال

– مهلت توزیع اسناد: از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۰۹٫۵ تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه  مورخ ۹۷٫۰۹٫۸

– محل توزیع اسناد: شهر عالیشهر – خیابان فرهنگ – ساختمان شهرداری – امور پیمان و قراردادها

– مهلت تحویل اسناد: از ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۱۰ تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۹٫۱۲

– محل تحویل اسناد: استان بوشهر – شهرستان بوشهر – شهر عالیشهر- خیابان فرهنگ ساختمان شهرداری عالیشهر دبیرخانه شهرداری عالیشهر

– زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۰۹٫۱۲

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

– هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده است.

– شهرداری در رد  یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد

– ضمنا متن آگهی در شبکه اطلاع رسانی شهرداری عالیشهر درج گردیده است

– در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد

– تمامی سازه های نصب شده پس از اتمام قرارداد متعلق به برنده مزایده می باشد

– مبلغ شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۱۰۰۸۵۱۷۵۰۰۴ به نام شهرداری عالیشهر در بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واریز و اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزی را در پاکت اسناد قرار دهند.

شهرداری عالیشهر

آدرس و تلفن :بوشهر

Related Articles

یک نظر دهید