خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری اجاره ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی

مزایده واگذاری اجاره ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی

نوامبر 24, 2018
مزایده واگذاری اجاره ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی

 

واحد پولی برآورد مالی  ریال

برآورد مالی  ۲۱۲۵۱۷۰۰۰

تاریخ درج آگهی در روزنامه  ۲۹ . ۸ . ۱۳۹۷ – بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت

تاریخ بازگشایی پاکات  ۱۳ . ۹ . ۱۳۹۷ – سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت

مهلت ارسال پیشنهاد  ۱۲ . ۹ . ۱۳۹۷ – دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت

مهلت دریافت اسناد  ۸ . ۹ . ۱۳۹۷ – هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت

تاریخ اعتبار پیشنهاد  ۱۲ . ۱۲ . ۱۳۹۷ – دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت

کشور | استان | شهر  جمهوری اسلامی ایران – سیستان و بلوچستان – زاهدان

موضوع  واگذاری اجازه ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی در محورهای مواصلاتی استان

دستگاه مناقصه گزار  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان وبلوچستان

محل دریافت اسناد  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند

توضیحات  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند

آدرس و تلفن :سیستان و بلوچستان

Related Articles

یک نظر دهید