خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی

مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی

ژانویه 29, 2019
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی

 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس رشت ـ گلسار ـ روبروی پمپ بنزین

شرح مختصر موضوع مزایده

ردیف عنوان مزایده شماره حداکثر مدت قرارداد بهره برداری تضمین شرکت در مزایده تضمین انجام تعهدات
۱ واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از ساخت و نصب یک دستگاه پل عابرپیاده در محور رشت امامزاده هاشم ۱۰۰ متری کاروانسرای عباسی ۵۴-۹۷-۶۱ ۹ سال ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرحی که در اسناد آمده است
۲ واگذار امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر در محور رشت ـ آستانه پولاب ۵۴-۹۷-۶۲ ۱۰ سال ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرحی که در اسناد آمده است.

مهلت و محل دریافت اسناد تحویل پیشنهادات و گشایش پاکت ها

متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۷٫۱۱٫۱۴ ساعت ۹ صبح روز یکشنبه جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد مراجعه نمایند. لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

و جهت ارائه اسناد تکمیل شده حداکثر تا تاریخ ۹۷٫۱۱٫۲۴ ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد مراجعه نمایند.

جلسه بازگشایی پیشنهادات دریافت ساعت ۹٫۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۲۴ توسط کمیسیون معاملات اداره کل تشکیل خواهد شد.

سپرده شرکت در مزایده

به صورت فیش واریزی به حساب ۲۱۷۶۳۷۴۴۱۲۰۰۲ سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان و یا به صورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ذکر شده در اسناد در وجه این اداره کل میباشد.

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ – ۸۵۱۹۳۷۶۸ آدرس وب سایت www.setadiran.ir

اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

نوبت اول ۹۷٫۱۱٫۷

نوبت دوم ۹۷٫۱۱٫۹

آدرس و تلفن :گیلان

Related Articles

یک نظر دهید