خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن

مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن

دسامبر 25, 2018
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن

 

شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل با قیمت پایه اجاره قید شده از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا لازم است متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات لازم به واحد املاک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۷٫۹٫۲۵ لغایت ۹۷٫۱۰٫۱۲

مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۲

زمان بازگشایی پاکات: ۹۷٫۱۰٫۱۳ در محل دفتر شهردار تایباد

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۴۵۳۶۵۲۵ – ۰۵۱ تماس حاصل نمایند.

ردیف نام محل تعداد مبلغ پایه ضمانت شرکت در مزایده
۱ واگذاری فاز دو محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر ۸ محل جهت هر مترمربع در روز ۵٫۵۰۰ ریال ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ مغازه واقع در محوطه تیر پارک گمرک دوغارون یک باب ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ غرفه های شماره ۴۱ و ۵ ضلع شرقی ترمینال ۲ غرفه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

ایوب سیدالحسینی – سرپرست شهرداری تایباد

آدرس و تلفن :خراسان رضوی,

Related Articles

یک نظر دهید