خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر

فوریه 20, 2019
مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر

شهرداری کهریزک در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ذیل اقدام نماید.

 

موضوع مزایده مدت واگذاری اجاره بها ماهیانه ریال مبلغ کل اجاره بها ریال مبلغ سپرده ریال
واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر کهریزک ۲ سال ۲٫۱۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵۱٫۲۸۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۶۴٫۱۶۰٫۰۰۰

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط دعوت می شود پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس :  شهرری کهریزک بلوار شهید بهشتی شهرداری کهریک واحد امور قراردادها مراجعه نمایند
ضمنا آخرین مهلت قبول پاکت پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۱۹ به واحد دبیرخانه شهرداری در قبال اخذ رسید و تاریخ بازگشایی پاکات در کمیسیون عالی معاملات شهرداری روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۲۰ می باشد
قابل توجه اینکه :
۱- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
۲- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد
۳- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
۴٫ سایر اطلاعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده درج شده است

آدرس و تلفن :تهران, –

منبع آگهی :همشهری ۹۷٫۱۱٫۳۰

Related Articles

یک نظر دهید