خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف تعداد ۵ سایبان ایستگاه تاکسی

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف تعداد ۵ سایبان ایستگاه تاکسی

ژانویه 3, 2019
مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف تعداد ۵ سایبان ایستگاه تاکسی

 

سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری چالوس در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سقف تعداد ۵ سایبان ایستگاه تاکسی جهت اجرای تبلیغات به کانونهای تبلیغاتی مجاز و دارای صلاحیت بصورت اجاره اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان و علاقمندان شرکت در تجدید مزایده دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده، طبق زمان بندی ذیل به امور مالی سازمان حمل و نقل واقع در خیابان ۱۷ شهریور پایین تر از دانشگاه طبرستان طبقه فوقانی شیرینی سرای لادن مراجعه نمایند.

تذکرات:

۱٫ سازمان حمل و نقل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است

۲٫ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد

۳٫ سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی در روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۱

تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۷

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت اداری از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴ از تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۷ الی ۹۷٫۱۰٫۲۶

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه سازمان حمل و نقل: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۶

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۷

تلفن تماس: ۵۲۲۲۱۸۸۱-۰۱۱

علی باباتبار- مدیر عامل سازمان

آدرس و تلفن :مازندران

Related Articles

یک نظر دهید