خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پشت کارت بلیط

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پشت کارت بلیط

فوریه 2, 2019
مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پشت کارت بلیط

 

سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری شهرکرد در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی پشت کارت بلیط های الکترونیک به شرکت های واجد شرایط اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اوراق مزایده از تاریخ ۹۷٫۱۱٫۱۳ لغایت ۹۷٫۱۱٫۲۳ به واحد امور مالی سازمان واقع در شهرکرد منظریه ـ بلوار شهید کریم بیاتی سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری شهرکرد مراجعه نمایند.

ضمنا زمان بازگشایی پاکات ۹۷٫۱۱٫۲۴ راس ساعت ۱۳ در محل توقف گاه مرکزی سازمان می باشد.

لازم به ذکر است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۳۳۳۷۰۰۱۴- ۳۳۳۷۰۰۱۵- ۰۳۸ واحد امور مالی سازمان تماس حاصل نمایند.

هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد

آدرس و تلفن :چهارمحال و بختیاری

Related Articles

یک نظر دهید