خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری محل جهت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی

مزایده واگذاری محل جهت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی

ژانویه 30, 2019
مزایده واگذاری محل جهت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی

 

واگذاری محل جهت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی به مدت پنج سال به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی در شهرستان کاشان به صورت جداگانه و سبدی به شرح مکانهای ذیل به متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط

مکان تعداد بیلبورد اجاره پایه سال اول برای تعداد بیلبورد اعلام شده ریال افزایش اجاره سالیانه اجاره پایه ۵ سال برای تعداد بیلبورد اعلام شده ریال سپرده شرکت در مزایده ریال
محور بلوار قطب راوندی ۸ ۱٫۰۱۹٫۸۰۵٫۶۹۶ ۱۲ درصد ۶٫۴۷۸٫۶۶۹٫۹۲۳ ۳۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
محور خیابان امیرکبیر ۹ ۲٫۰۷۴٫۳۰۳٫۶۹۲ ۱۲ درصد ۱۳٫۱۷۷٫۷۳۴٫۷۳۳ ۶۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ ۹۷٫۱۱٫۱۷

مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ ۹۷٫۱۱٫۱۸ و بازگشایی پاکات مورخ ۹۷٫۱۱٫۲۱ می باشد

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد

سایر شرایط و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد

تلفاکس ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷-۰۳۱

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان

آدرس و تلفن :اصفهان

Related Articles

یک نظر دهید