خانه مقالاترسانه های تبلیغاتی تبلیغات شهری و تاثیر آن بر اذهان عمومی

تبلیغات شهری و تاثیر آن بر اذهان عمومی

دسامبر 24, 2018
تبلیغات شهری و تاثیر آن بر اذهان عمومی

امروزه در قرن ۲۱ دیدن تبلیغات و بیلبوردهای تبلیغاتی در کلان شهر ها موضوعی کاملا جاافتاده و رایج است. موضوعی که می بایست به آن توجه بسیار ویژه ای کرد محتوی و موضوعی است که در این تبلیغات به آن پرداخته می شود است.

اگر در تبلیغات محیطی خود بتوان مفهوم مثبت و مناسبی را القا کرد، بدون شک به راحتی می توان تاثیر آن را بر جامعه و شهروندان آن جامعه حس کرد. در اکثر مواقع ممکن است تبلیغات محیطی که در سطح شهر می بینیم مطابق میل بوده و از دیدن آن لذت بریم و در بعضی مواقع نیز ممکن است صرفا برای ما یک تبلیغ به حساب آید و نکته ی خاصی به ما اضافه نکند.

مطالب پیشنهادی ما

ایده تبلیغاتی نگاهی متفاوت در دنیای مدرن امروز

دغدغه ی جوامع بشری درمورد تبلیغات محیطی:

بدون شک آرزوی قلبی هر جامعه داشتن مردمانی با فرهنگ است. این فرهنگ به راحتی با فرهنگ سازی به دست می آید. تبلیغات محیطی و بیلبوردهای موجود در سطح شهر می تواند گزینه ی بسیار مناسبی برای فرهنگ سازی و افزایش میزان آگاهی مردم باشد.

 

تبلیغات محیطی و تاثیر آن بر فرهنگ شهروندی

ارتباط تبلیغات محیطی با سطح فرهنگ یک جامعه:

تابلوهای موجود در سطح شهر د رواقع نوعی از تبلیغات محیطی هستند که به دلیل قرارگیری آن ها درمکان های پرتردد شهر جنبه تبلیغاتی و در عین حال مفهومی نیز می توانند داشته باشند. روزانه افراد بی شماری با عبور از این تبلیغات به محل های موردنظر خود می رسند و این جامعه ی آماری بالا می تواند گزینه ی بسیار مناسبی برای فرهنگ سازی و جذب مخاطب درمورد محصول و یا مفهوم موردنظر باشد. اضافه کردن مسایل فرهنگی و ویژگی های تعاملی می تواند تاثیر به سزایی در فرهنگ سازی و پیشرفت یک جامعه در زمینه ی فرهنگی داشته باشد. هدف اصلی این قبیل تبلیغات محیطی تبدیل کردن مخاطب از مشاهده گر به مشارکت کننده است.

مطالب پیشنهادی ما

کانسپت در تبلیغات چه ویژگی هایی دارد؟

این موارد را می توانیم به راحتی در کشور ما نیز با تبلیغاتی مانند “آب را هدر ندهیم”، “ورزش آری، اعتیاد هرگز” و . . . مشاهده کنیم. این نکته را نباید از یاد برد که این قبیل اطلاع رسانی ها نیازمند تبلیغات و اطلاع رسانی های مکمل است تا حداکثر جواب و بازتاب را از جامعه دریافت کرد. با چند تبلیغ نباید انتظار معجزه داشت.

مقایسه ی فرهنگ سازی تبلیغات محیطی در دیگر کشورها:

در مورد تبلیغات محیطی می بایست هم از جنبه ی کمی  و هم کیفی توجه و ظریف بینی قابل توجهی داشت. به عنوان مثال اگر از نظر کمی از حد خود خارج شود ممکن است به شهروند آن جامعه حتی توهین نیز تلقی گردد. این ها مواردی است که جوامع اروپایی و آمریکایی به آن توجه بسیار زیادی دارند و آن را به نحو احسن رعایت می کنند.

تبلیغات محیطی و تاثیر آن بر فرهنگ شهروندی

توجه به شهروندان و رعایت نکات کلی در زمینه ی تبلیغات محیطی موضوعی است که باید به آن اهتمام ویژه ای ورزید. قرار دادن محل مناسب برای ثبت تبلیغات یکی دیگر از مواردی است که جوامع پیشرفته آن را مد نظر دارند. به عنوان مثال در ایالات متحده ی  آمریکا اکثر تبلیغات محیطی را در مکان هایی مانند راسته های تجاری و یا در چهار راه ممکن است دید اما در مورد اروپا و کشورهای اروپایی این قضیه صدق نمی کند. به عنوان مثال در اکثر کشورهای اروپایی تبلیغات به طوری صورت می گیرد که شکل کلی شهر و یا آن مکان مورد نظر را در بر نمی گیرد اما تاثیر به سزایی نیز بر روی مخاطب به طور همزمان می گذارد.

زمان مناسب برای تبلیغات فرهنگی را جدی بگیرید:

زمان مناسب برای تبلیغات فرهنگی یکی از مواردی است که می بایست به آن توجه بسیار زیادی کرد. در صورت عدم توجه به این موضوع ممکن است با شعارزدگی تبلیغات روبرو شویم. به عنوان مثال اکثر تبلیغات در زمینه ی عدم مصرف دخانیات در روز مبارزه با دخانیات صورت می گیرد که این کار صرفا جنبه ی موقتی برای فرد و یا جامعه ی مورد نظر را دارد و آن بازتابی که از جامعه ی مورد نظر می خواهیم را به دست نخواهیم آورد.

مطالب پیشنهادی ما

رعایت اصل تمایز در تبلیغات چه اهمیتی دارد؟

اگر یک مسافر همیشگی مترو باشید و هر روز با تبلیغات و شعار های متعدد روبرو شوید مطمینا تاثیر کم تری را حس خواهید کرد ولی در مواردی که با تبلیغات غیر شعاری و متنوع در زمینه های مختلف می تواند به شما مفاهیم و هنجارهای بسیار زیادی را درمورد جامعه و سبک زندگی متناسب و درخور شخصیت جامعه و فرهنگ کشورتان آموزش دهد. تبلیغات محیطی را  جدی بگیریم.

 

Related Articles

یک نظر دهید