خانه مناقصه و مزایده استعلام ساخت و نصب ۳ عدد پایه بنر در پردیس دانشگاه رازی

استعلام ساخت و نصب ۳ عدد پایه بنر در پردیس دانشگاه رازی

اکتبر 29, 2018
استعلام ساخت و نصب ۳ عدد پایه بنر در پردیس دانشگاه رازی

نام دستگاه خریدار: دانشگاه رازی
تاریخ اعتبار نیاز: ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۲                                           ساعت: ۰۸:۰۰
شرح کلی نیاز: ساخت و نصب ۳ عدد پایه بنر در پردیس دانشگاه رازی
اطلاعات خدمات مورد نیاز:

ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد.مقدار تاریخ نیاز
۱ ج-۴۳-۴۳۹ سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان عدد ۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۷

توضیحات خریدار: پرداخت بهصورت نقد و پس از اتمام کار و تایید ناظر طی مراحل اداری تلفن تماس دفتر فنی ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۴۶
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.

آدرس و تلفن :کرمانشاه, کرمانشاه

Related Articles

یک نظر دهید