خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده اجاره بیلبورد

تجدید مزایده اجاره بیلبورد

نوامبر 20, 2018
تجدید مزایده اجاره بیلبورد

 

شهرداری بجنورد در نظر دارد بیلبورد، تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده و تابلوهای کنار دیوار در سطح بجنورد را در قالب اجاره به شرکتها یا کانونهای تبلیغاتی متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات به شهرداری مرکزی مراجعه یا با شماره تلفن ۱۱۴-۳۲۲۲۲۱۱۰ تماس حاصل نمایند

شهرداری بجنورد

آدرس و تلفن :خراسان شمالی

Related Articles

یک نظر دهید