خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده اجاره بیلبورد

تجدید مزایده اجاره بیلبورد

نوامبر 13, 2018
تجدید مزایده اجاره بیلبورد

 

آگهی تجدید مزایده اجاره بیلبورد

شهرداری بجنورد در نظر دارد بیلبورد، تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده و تابلوهای کنار دیوار در سطح بجنورد را در قالب اجاره به شرکتها یا کانونهای تبلیغاتی متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات به شهرداری مرکزی مراجعه یا با شماره تلفن ۱۱۴-۳۲۲۲۲۱۱۰ تماس حاصل نمایند

شهرداری بجنورد

آدرس و تلفن :خراسان شمالی

Related Articles

یک نظر دهید