خانه مناقصه و مزایده تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد ۳۵ دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران

تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد ۳۵ دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران

دسامبر 18, 2018

 

۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران

۲- موضوع مناقصه: تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد ۳۵ دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران

۳- برآورد انجام کار: مبلغ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال

۴- شرایط متقاضیان:

۴-۱- شرکت های دارای صلاحیت که موضوع مناقصه با شرح موضوع مندرج در اساسنامه شرکت مرتبط بوده و دارای سابقه کار مشابه باشند.

۴-۲- پیمانکار می‌بایست توانایی حداقل ساخت و نصب تعداد (۴) عدد تابلو براساس مشخصات ارائه شده در نقشه¬های پیوست را در مدت یک هفته داشته باشد.

۵- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) توزیع می شود.

۶- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران

۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و شصت و پنج میلیون) ریال که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.

۸- هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب شماره ۴۰۱۰ به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد ۳۶۳ واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

۹- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۰- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۱۱- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

۱۲- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

Related Articles

یک نظر دهید