خانه مناقصه و مزایده مزایده اجرای تبلیغات در داخل و تاکسی های عمومی

مزایده اجرای تبلیغات در داخل و تاکسی های عمومی

اکتبر 18, 2018
مزایده اجرای تبلیغات در داخل و تاکسی های عمومی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد در نظر دارد  اجرای تبلیغات در داخل و تاکسی های عمومی و تلفنی  شهر بجنورد را از طریق مزایده به شرکت ها با  کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از اداره ارشاد اسلامی واگذار نماید لذا متقاضیان محترم می توانند با رعایت موارد ذیل پیشنهادات خود را اعلام نماید .

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز کاری

محل دریافت و تحویل اسناد : دبیرخاله سازمان مدیریت حمل و شل بار و مسافر شهرداری بجنورد واقع در خیابان سید جمال الدین اسد آبادی مجله معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد.

ضمنا سازمان در رد یک با کلیه پیشنهادها مختار است و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده می باشد.

سایر اطلاعات و مالیات در اسناد مزایده درج شده است .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶ – ۳۲۲۴۷۷۵۵-۰۵۸ تماس حاصل فرمایید.

آدرس و تلفن :خراسان شمالی

Related Articles

یک نظر دهید