خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی سطح شهر

مزایده بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی سطح شهر

ژانویه 29, 2019
مزایده بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی سطح شهر

 

 

شهرداری قروه در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده های زیر از طریق این فراخوان عمومی اقدام نماید :

۱٫ بهره برداری از پرتابلهای تبلیغاتی سطح شهر

۲٫ بهره برداری اجاره از جایگاه سوخت فسیلی شهید عزیزی شفا

لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر این آگهی بشرج زیر جهت دریافت و تحویل مدارک و اسناد مزایده های فوق الذکر به آدرس شهرداری قروه واقع در خیابان مدرس شرقی جنب دادگستری مراجعه نمایند

تاریخ تحویل اسناد از تاریخ انتشار آگهی می باشد

آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۲۱ بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت ۸٫۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۲۳ در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد

هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است

سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مزایده درج شده است

تلفن تماس: ۳۵۲۵۱۴۰۱-۰۸۷

آدرس و تلفن :کردستان

Related Articles

یک نظر دهید