خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده تجدید

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده تجدید

ژانویه 5, 2019
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده تجدید

 

شهرداری قائم شهر در نظر دارد واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج اگهی با شماره تلفن ۰۱۱۴۲۰۸۴۰۵۶ تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امورقراردادها و یا به سایت WWW.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند

ردیف محل نصب نوع تابلو ابعاد مبلغ براورد مجموع اجاره دو سال ریال میزان سپرده شرکت در مزایده ریال
 ۱ خیابان کارگر- روبروی کوچه ولیعصر فلکسی دو طرفه بلواری ۳*۱/۵ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۲ خیابان کارگر – روبروی کوچه کارمندان فلکسی دو طرفه بلواری ۳*۱/۵ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۳ خیابان کارگر- روبروی نیما فلکسی دو طرفه بلواری ۳*۱/۵ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ خیابان کارگر – روبروی یاس ۱۴ فلکسی دو طرفه بلواری ۳*۱/۵ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ خیابان کارگر-روبروی یاس ۳۳ فلکسی دو طرفه بلواری ۳*۱/۵ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ کمربندی شمال روبروی مسجد رسول پل عابر پیاده دو طرفه ۳۰*۳ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ خیابان امام خمینی-روبروی هتل میلاد تابلوی F دو طرفه ۵/۶۰*۳/۸۰ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱- نوع کار واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

۲- محل دریافت اسناد مزایده واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد

۳- مدت انجام کار: به مدت دو سال می باشد

۴- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

۵- براساس ماده ۸ آیین نامه مالی شهرداریها در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط شود.

۶- کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای کانون تبلیغاتی مجاز بوده و نسبت به ارایه پروانه تاسیس کانون دارای اعتبار از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نمایند.

۷- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۵ تا ۹۷٫۱۰٫۲۰ قابل تحویل به متقاضیان می باشد

۸- زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۴ بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد

۹- به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

۱۰- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ در دفتر شهردار قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد

۱۱- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بلامانع می باشد

۱۲- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است

بهمن معین پور –  شهرداری قائم شهر

آدرس و تلفن :مازندران

Related Articles

یک نظر دهید